CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỸ THUẬT PHÚC CƯỜNG
160/25 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 6659 9944 - Fax: (08) 3510 7258 - Email: info@phuccuong.vn
 

Catalogue

PHÍ THIẾT KẾ: 50.000đ/trang


1) ĐÓNG KIM GIỮA


Quy cách in

Khổ A4 ( 21 x 29,7) - In 4 màu - Giấy Couche 150gsm - Đóng 2 Kim giữa

Số lượng

200

500

1.000

2.000

Thời gian

12 trang

3.870.000

3.950.000

5.420.000

7.260.000

4 ngày

16 trang

4.770.000

5.030.000

6.860.000

9.270.000

4 ngày

20 trang

5.540.000

6.160.000

8.300.000

11.210.000

4 ngày

24 trang

6.370.000

7.300.000

9.840.000

13.280.000

4 ngày

28 trang

7.110.000

8.390.000

11.230.000

15.240.000

4 ngày

32 trang

7.920.000

9.560.000

12.600.000

17.370.000

5 ngày

36 trang

8.670.000

10.650.000

13.980.000

19.340.000

5 ngày

40 trang

9.500.000

11.860.000

15.510.000

21.490.000

5 ngày

44 trang

10.250.000

12.900.000

16.810.000

23.440.000

5 ngày

48 trang

11.110.000

14.080.000

18.120.000

25.660.000

5 ngày

52 trang

11.780.000

15.130.000

19.420.000

27.610.000

5 ngày

56 trang

12.500.000

16.350.000

20.940.000

29.840.000

5 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file

 

2) ĐÓNG KEO GÁY


Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms


Quy cách in

Khổ 21 x 29,7cm

Khổ 30 x 30cm

Khổ 30 x 19cm

Khổ 30 x 15cm

Khổ 10 x 19cm

Loại giấy

Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms

Kích thước

200 cuốn

200 cuốn

200 cuốn

200 cuốn

200 cuốn

Thời gian

48 trang

10.820.000

15.150.000

9.740.000

8.870.000

3.570.000

6 ngày

52 trang

11.520.000

16.120.000

10.370.000

9.440.000

3.800.000

6 ngày

56 trang

12.290.000

17.200.000

11.060.000

10.080.000

4.060.000

6 ngày

60 trang

12.940.000

18.130.000

11.660.000

10.610.000

4.230.000

6 ngày

64 trang

13.740.000

19.230.000

12.370.000

11.270.000

4.540.000

6 ngày

68 trang

14.400.000

20.160.000

12.960.000

11.810.000

4.750.000

6 ngày

72 trang

15.220.000

21.300.000

13.700.000

12.470.000

5.020.000

6 ngày

76 trang

15.870.000

22.220.000

14.280.000

13.010.000

5.240.000

6 ngày

80 trang

16.630.000

23.290.000

14.970.000

13.640.000

5.490.000

6 ngày

84 trang

17.240.000

24.140.000

15.520.000

14.140.000

5.690.000

6 ngày

88 trang

18.030.000

25.240.000

16.230.000

14.780.000

5.950.000

6 ngày

92 trang

18.640.000

26.090.000

16.780.000

15.280.000

6.150.000

6 ngày

96 trang

19.440.000

27.230.000

17.500.000

15.950.000

6.420.000

6 ngày

100 trang

20.060.000

28.090.000

18.050.000

16.450.000

6.620.000

6 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file

 

Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms

Quy cách in

Khổ 10 x 15cm

Khổ 15 x 15cm

Khổ 12,5 x 15,5cm

Khổ 9x 9cm

Khổ 7,5 x 10,5cm

Loại giấy

Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms

Kích thước

200 cuốn

200 cuốn

200 cuốn

200 cuốn

200 cuốn

Thời gian

48 trang

3.140.000

4.330.000

3.900.000

2.270.000

1.940.000

6 ngày

52 trang

3.340.000

4.610.000

4.150.000

2.420.000

2.070.000

6 ngày

56 trang

3.560.000

4.910.000

4.430.000

2.580.000

2.210.000

6 ngày

60 trang

3.750.000

5.180.000

4.660.000

2.720.000

2.330.000

6 ngày

64 trang

3.990.000

5.500.000

4.950.000

2.890.000

2.480.000

6 ngày

68 trang

4.180.000

5.760.000

5.180.000

3.020.000

2.590.000

6 ngày

72 trang

4.410.000

6.080.000

5.480.000

3.200.000

2.740.000

6 ngày

76 trang

4.600.000

6.350.000

5.720.000

3.330.000

2.850.000

6 ngày

80 trang

4.820.000

6.650.000

5.990.000

3.490.000

3.000.000

6 ngày

84 trang

5.000.000

6.890.000

6.210.000

3.620.000

3.110.000

6 ngày

88 trang

5.230.000

7.210.000

6.490.000

3.790.000

3.250.000

6 ngày

92 trang

5.410.000

7.450.000

6.710.000

3.920.000

3.360.000

6 ngày

96 trang

5.640.000

7.780.000

7.000.000

4.090.000

3.500.000

6 ngày

100 trang

5.810.000

8.030.000

7.220.000

4.210.000

3.610.000

6 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file