CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỸ THUẬT PHÚC CƯỜNG
160/25 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 6659 9944 - Fax: (08) 3510 7258 - Email: info@phuccuong.vn
 

Biểu mẫu / Carbonless

PHÍ THIẾT KẾ: 50.000đ


**GIẤY FORT


Biểu mẫu giấy Fort 70gsm khổ 10.3 x 14.5 cm - 100 tờ/cuốn

Màu in

In 1 màu

Thời gian

20 cuốn

230.00

5 ngày

30 cuốn

300.000

5 ngày

40 cuốn

360.000

5 ngày

50 cuốn

420.000

7 ngày

100 cuốn

700.000

7 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Đóng số nhảy: Cộng thêm 1.000 đ/ 1 cuốn
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày

Biểu mẫu giấy Fort 70gsm khổ 14 x 20 cm - 100 tờ/cuốn

Màu in

In 1 màu

Thời gian

10 cuốn

210.000

5 ngày

20 cuốn

330.000

5 ngày

30 cuốn

450.000

5 ngày

40 cuốn

570.000

5 ngày

50 cuốn

690.000

7 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày

Biểu mẫu giấy Fort 70gsm khổ 13.5 x 29.3 cm - 100 tờ/cuốn

Màu in

In 1 màu

Thời gian

10 cuốn

250.000

5 ngày

20 cuốn

390.000

5 ngày

30 cuốn

530.000

5 ngày

40 cuốn

670.000

5 ngày

50 cuốn

810.000

7 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày

 

Biểu mẫu giấy Fort 70gsm khổ 20.5 x 29.5 cm, 100 tờ/cuốn

Màu in

In 1 màu đen

Thời gian

10 cuốn

350.000

5 ngày

20 cuốn

630.000

5 ngày

30 cuốn

910.000

5 ngày

40 cuốn

1.120.000

5 ngày

50 cuốn

1.330.000

7 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày

 

** GIẤY CARBONLESS


Carbonless khổ 7.3 x 10.3 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy

Màu in

In 1 màu

Quy cách

2 liên

3 liên

Thời gian

50 cuốn

430.000

550.000

5 ngày

100 cuốn

670.000

910.000

7 ngày

200 cuốn

1.090.000

1.470.000

7 ngày

300 cuốn

1.390.000

1.950.000

7 ngày

400 cuốn

1.630.000

2.430.000

7 ngày

500 cuốn

1.910.000

2.750.000

7 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn

 

Carbonless khổ 10.3 x 14.5 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy

Màu in

In 1 màu đen

In màu, không nền


Quy cách

2 liên

3 liên

2 liên

3 liên

Thời gian

20 cuốn

290.000

370.000

470.000

600.000

5 ngày

30 cuốn

370.000

530.000

630.000

930.000

5 ngày

40 cuốn

440.000

640.000

790.000

1.170.000

5 ngày

50 cuốn

510.000

750.000

910.000

1.350.000

5 ngày

100 cuốn

830.000

1.230.000

1.550.000

2.310.000

7 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn

 

Carbonless khổ 14 x 20 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy

Màu in

In 1 màu đen

In màu, không nền


Quy cách

2 liên

3 liên

2 liên

3 liên

Thời gian

10 cuốn

270.000

340.000

430.000

550.000

5 ngày

20 cuốn

410.000

600.000

750.000

1.110.000

5 ngày

30 cuốn

540.000

850.000

990.000

1.470.000

5 ngày

40 cuốn

680.000

1.060.000

1.230.000

1.840.000

5 ngày

50 cuốn

810.000

1.290.000

1.470.000

2.190.000

5 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn

 

Carbonless khổ 13.5 x 29.3 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy

Màu in

In 1 màu đen

In màu, không nền


Quy cách

2 liên

3 liên

2 liên

3 liên

Thời gian

10 cuốn

320.000

460.000

550.000

610.000

5 ngày

20 cuốn

480.000

700.000

970.000

1.430.000

5 ngày

30 cuốn

640.000

940.000

1.330.000

1.970.000

5 ngày

40 cuốn

800.000

1.180.000

1.690.000

2.510.000

5 ngày

50 cuốn

960.000

1.420.000

2.030.000

3.030.000

5 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn

 

Carbonless khổ 20.5 x 29.5 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy

Màu in

In 1 màu đen

In màu, không nền


Quy cách

2 liên

3 liên

2 liên

3 liên

Thời gian

10 cuốn

430.000

590.000

830.000

1.150.000

5 ngày

20 cuốn

750.000

1.070.000

1.310.000

1.870.000

5 ngày

30 cuốn

1.070.000

1.470.000

1.790.000

2.590.000

5 ngày

40 cuốn

1.310.000

1.870.000

2.270.000

3.230.000

5 ngày

50 cuốn

1.550.000

2.190.000

2.670.000

3.790.000

5 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn